×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
FORM NO FORM ADI BİLGİ NOTU
FORM-1 Bursiyer Başvuru Formu FORM 1- Bilgi Notu
FORM-2 Programlararası Geçiş Formu FORM 2-Bilgi Notu
FORM-3 İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Formu FORM 3-Bilgi Notu
FORM-4 4A- Tez veya Proje Öneri ve Danışman Atama Formu
4B- Thesis or Project Proposal and Supervisor Appointment Form
FORM 4A-Bilgi Notu
FORM-5 5A- Tez Savunma Tarihi-Jüri Atama Talep Formu
5B- Authorization Request to Schedule Thesis Defense
FORM 5A-Bilgi Notu
FORM-6 6A- Tez veya Proje Konusu, Danışman,Ortak-Danışman Değişiklik Formu
6B- Thesis or Project Title ,Supervisor, Co-supervisor Change Form
FORM 6A-Bilgi Notu
FORM-7 7A- Lisansüstü Tez Benzerlik Kontrol Formu
7B- Similarity Check Report Form for Graduate Thesis
FORM 7A-Bilgi Notu
FORM-8 8A-I   Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanak Formu
8B-I   M.S. Thesis Defense Report
8A-II  Doktora Tez Savunma Tutanak Formu
8B-II  Ph.D Thesis Defense Form
FORM 8A-I-Bilgi Notu
FORM 8A-II-Bilgi Notu
FORM-9 9-I Doktora Yeterlik Başvuru Formu
9-II Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Öneri Formu
FORM 9-I-Bilgi Notu
FORM 9-II- Bilgi Notu
FORM-10 10A- Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
10B- Doctoral Proficiency Exam Evaluation Form
FORM 10A-Bilgi Notu
FORM-11 11A- Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
11B- Ph.D Dissertation Monitoring Committee Proposal Form
FORM 11A-Bilgi Notu
FORM-12 12A-I- Doktora Tez Öneri Formu
12A-II- Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu
12B-I- Ph.D Thesis Proposal Form
12B-II- Ph.D Thesis Proposal Defense Form
FORM 12A-I-Bilgi Notu
FORM 12A-II-Bilgi Notu
FORM-13 13A- Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
13B- Ph.D Dissertation Monitoring Committee Report
FORM 13A-Bilgi Notu
FORM-14 14A- Tezin Arşivlenmesi ve Açık Erişime Açılması İzin Formu
14B- Permission Form for Archiving and Granting Open Access to a Thesis
FORM 14A-Bilgi Notu
FORM-15 Tez Teslimi İçin 1 ay Ek Süre Talep Dilekçesi FORM 15-Bilgi Notu
FORM-16 16A- Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu
16B- Request Form for Delaying Access to Graduate School Theses
FORM 16A-Bilgi Notu
FORM-17 17A- Özel Öğrenci Başvuru Formu
17B- Special Student Application Form
FORM-18  Askerlik SevkTehir/ Uzatma/ İptal Formu