Formlar

  • Formu indirmek için ilgili formun üzerine tıklayınız.

 

1A-Başvuru Formu

1B-Application Form

1C-Bursiyer Başvuru Formu

2- Tezli-Tezsiz Programlararası Geçiş Formu

3-İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Formu

4A-Tez veya Proje Öneri ve Danışman Atama Formu

4B-Thesis or Project Proposal and Supervisor Appointment Form

5A-Tez Savunma Tarihi-Jüri Atama Talep Formu

5B-Authorization Request to Schedule Thesis 

6A-Tez veya Proje Konusu — Danışman,Ortak-Danışman Değişiklik Formu

6B-Thesis or Project Title –Supervisor, Co-supervisor Change Form

7A-Lisansüstü Tez Benzerlik Kontrol Formu

7B-Similarity Check Report Form for Graduate Thesis

8A-I- Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanak Formu

8A-II- Doktora Tez Savunma Tutanak Formu

8B-I- M.S. Thesis Defence Report

8B-II-PhD Thesis Defense Form

9- Diploma Teslim ve İlişik Kesme Formu

10A-Doktora Yeterlik Değerlendirme Formu

10B-Doctoral Proficiency Evaluation Form

11- Doktora Yeterlik Başvuru Formu

12- Doktora Tez Öneri Formu-Phd Thesis Proposal Form

13- Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

14A-Yeni Ders Öneri Formu

14B- New Course Proposal Form

15A-Özel Öğrenci Başvuru Formu

15B- Special Student Application Form

16- Askerlik SevkTehir/ Uzatma/ İptal Formu