Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Enstitü Müdürü

 

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU
 Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Ayşegül TAŞ
İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Nadir ÖCAL
İktisat Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof.Dr. Hasan Bahadır TÜRK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. Özlem UZUNDEMİR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (Uhdesinde)

 

Prof.Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE
Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı