×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi yakın geçmişine rağmen nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizin seçkin Üniversiteleri arasında yer alarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisanüstü programlarıyla dünya standartlarında kaliteli eğitim vermektedir.

Enstitümüz bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri ile bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinler arası işbirliğini sağlayabilen bilim insanları yetiştirmeyi ayrıca uzmanlık alanlarında derinleşmek isteyen, kendisini ve örgütlerini yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirmek isteyen, bilgi ve becerisini arttırmayı amaçlayan bireylere de destek olayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Enstitümüz, yetiştirdiği nitelikli bilim insanlarıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesine, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurulmasına ülkemizin eğitimine, kültürel ve sosyal yaşamına nitelikli çevre, sistem ve yapı tasarımına, doğal çevremizin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Eğitim programlarımız, kaliteden ödün vermeme özeni içinde, lisans eğitimi üzerine derinliğine bilgiler eklemek ya da yeni alanlarda bilgi ve beceriye ulaşmak isteyenlerin gereksinimlerini cevaplamak amacıyla çalışmalarını yürütülmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 11 Yüksek Lisans programı bulunmaktadır. Mevcut Yüksek Lisans programlarının 10’u örgün 1’i uzaktan eğitim (Pazarlama ve Marka Yönetimi) vermektedir. 5 Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizce, diğer 6 programın eğitim dili Türkçe’dir. Yüksek Lisans programlarının 8’inde Tezsiz program, 10’unda Tezli program yürütülmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

1) İŞLETME YÖNETİMİ-MBA (İNGİLİZCE)  (TEZLİ / TEZSİZ)

2) FİNANSAL EKONOMİ (İNGİLİZCE) (TEZLİ / TEZSİZ)

3) ULUSLARARASI  TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE)  (TEZLİ / TEZSİZ)

4) İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ  (İNGİLİZCE)  (TEZLİ / TEZSİZ)

5) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE) (TEZLİ / TEZSİZ)

6) ULUSLARARASI  TİCARET VE LOJİSTİĞİ (TÜRKÇE) (TEZLİ / TEZSİZ)

7) SİYASET BİLİMİ (TÜRKÇE) (TEZLİ / TEZSİZ)

8) KAMU HUKUKU (TÜRKÇE) (TEZLİ)

9) ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE)(TEZLİ)

10) PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ (TÜRKÇE) (TEZSİZ) (UZAKTAN EĞİTİM)

11) PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (TEZLİ)

Enstitümüz bünyesinde 4 Doktora programı yürütülmektedir. 3 programın eğitim dili Türkçe, 1 programın eğitim dili İngilizce’dir.

DOKTORA PROGRAMLARI:

1) İŞLETME (TÜRKÇE)

2) KAMU HUKUKU (TÜRKÇE)

3) ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE)

4) İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ (İNGİLİZCE)

Programlar Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında bünyesinde yer alan 22 Profesör, 17 Doçent ve 34 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 73 öğretim üyesi ve 9 Öğretim Görevlisi’den oluşan akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro doktoralarını dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde yapmış bulunmaktadır. Örneğin, 22 Profesörün altısı Amerika’da, altısı Avrupa’da, altısı Ankara Üniversitesi’nde, ikisi Gazi Üniversitesi’nde biri Bilkent Üniversitesi’nde, biri İstanbul Üniversitesi’nde Doktora eğitimini yapmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlara kabul; yalnızca Lisans not ortalamasına göre yapılmakta ve ALES aranmamaktadır. Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programlarına kabul ise; ALES, Lisans ve Yüksek Lisans not ortalaması, yazılı sınav ve sözlü sınava kriterlerine göre yapılmaktadır.

Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında dil belgesi aranmamaktadır.

Doktora, Türkçe Tezli Yüksek Lisans (ve İngilizce Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında dil belgesi aranmaktadır. (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Y.L. Programlarında dil koşulu aranmaz.)

Programlarla ilgili detaylı bilgiye, Enstitümüz Türkçe (sbe.cankaya.edu.tr) ve İngilizce (en.sbe.cankaya.edu.tr)  web sayfalarında programların tanıtıldığı ilgili linkten erişilebilir.

Yüksek Lisans dersleri, şehir merkezine bir vasıtalık mesafedeki Üniversitemizin Balgat Kampüsünde, hafta içi akşamları saat 18.00’den sonra yapılmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet YAZICI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü