Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Enstitü Müdürü

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU
  Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mertol CAN
Üye

Prof.Dr. Özlem UZUNDEMİR
Üye

Doç.Dr. İrge ŞENER
Üye