Yönetim Kurul Üyeleri

Yönetim Kurul Üyeleri 2018-06-18T11:36:08+00:00

Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mertol CAN
Kamu Hukuku / Özel Hukuk Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Doç.Dr. Özlem UZUNDEMİR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı