Yönetim Kurul Üyeleri

Yönetim Kurul Üyeleri2018-11-21T13:03:45+00:00

Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Enstitü Müdürü

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU
  Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mertol CAN
Üye

Prof.Dr. Özlem UZUNDEMİR
Üye

Doç.Dr. İrge ŞENER
Üye