Yönetim Kurul Üyeleri

Yönetim Kurul Üyeleri 2018-09-13T14:15:09+00:00

Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mertol CAN
Kamu Hukuku / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç.Dr. İrge ŞENER
İşletme Anabilim Dalı

Doç.Dr. Özlem UZUNDEMİR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı