ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TAM ZAMANLI AKADEMİK PERSONEL KADROSU

UNVAN AD SOYAD ANABİLİM DALI DOKTORA ÜNİVERSİTE
Prof.Dr. Nadir ÖCAL İktisat The University of Manchester
Prof.Dr. Mehmet Mete DOĞANAY İşletme Ankara Ünv.
Prof.Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU İşletme Lancester Ünv.
Prof.Dr. Zeynep Karahan USLU Uygulamalı İletişim İstanbul Ünv.
Prof. Dr. Ergun DOĞAN İktisat State University of New York-Binghamton
Prof. Dr. Burak GÜNALP İktisat PhD. Texas Tech University
Prof. Dr. Mehmet YAZICI İktisat PhD. University of Iowa
Prof. Dr. Ertuğrul Koç İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Ceza ve Ceza Usul Hukuku Paris Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TURHAN Anayasa Hukuku Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Mali Hukuk Université Libre de Bruxelles
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Strazburg Üniversitesi
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Milletlerarası Özel Hukuk Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU Medeni Hukuk Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal OĞUZ Medeni Hukuk Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mertol CAN Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tanel DEMİREL Siyaset Bilimi Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut KANSU Siyaset Bilimi Massachusetts Institute of Technology
Prof. Dr. H. Bahadır TÜRK Siyaset Bilimi Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mahir Nakip Uluslararası Ticaret Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Ayşegül ÇORAKÇI İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Ayşegül Taş İşletme Hacettepe Ünv.
Doç.Dr. Elif Akagün Ergin İşletme Gazi Ünv.
Doç.Dr. Rabia Arzu Kalemci İşletme Başkent Ünv.
Doç.Dr. İrge Şener İşletme Başkent Ünv.
Doç. Dr. Johann Pillai Karşılaştırmalı Edebiyat New York Eyalet Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Uzundemir İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Ceza ve Ceza Usul Hukuku Regensburg Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur BAYILLOĞLU Milletlerarası Hukuk Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. C. Akça ATAÇ Tarih Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. F. Didem EKİNCİ Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Temiz Dinç Uluslararası Ticaret Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr.Üyesi Gökhan AKŞEMSETTİNOĞLU Uluslararası İlişkiler Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Öznur ACAR İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi F. Neslihan Ekmekçioğlu İngiliz Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berkem Gürenci Sağlam İngiliz Edebiyatı ODTÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kırca İngiliz Edebiyatı ODTÜ
Dr. Öğr. Üyesi Arif Orçun Sakarya İşletme Ankara Ünv.
Dr. Öğr. Üyesi Can Öztürk MYO Başkent Ünv.
Dr. Öğr. Üyesi Handan Özdemir Reklamcılık ve Halkla İliş. Böl. Gazi Ünv.
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ERİŞ Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN Anayasa Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eser US İdare Hukuku Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN Mali Hukuk Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ Genel Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ Genel Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emel BADUR Medeni Hukuk Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe KURT KONCA Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA Medeni Hukuk Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA Medeni Hukuk Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi G. Çağlar ÇOPUROĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL Milletlerarası Özel Hukuk Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yurtseven Uluslararası Ticaret Texas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Gökmen Uluslararası Ticaret Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi E. Ayşe Ö. Erenoğlu Uluslararası Ticaret Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Zeynep Birce Ergör İşletme Çankaya Ünv.
Öğr.Gör.Dr. Jansanem Jular Özfidan İşletme Marmara Ünv.
Öğr.Gör.Dr. Dilhun AYAYDIN İdare Hukuku Ankara Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Emre KAYHAN Uluslararası İlişkiler Flether Hukuk ve Diplomasi Okulu, Tufts Üniv.