×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
FORM NO FORM ADI BİLGİ NOTU
FORM-1 Bursiyer Başvuru Formu FORM 1- Bilgi Notu
FORM-2 Tezsiz Programlararası Geçiş Formu FORM 2-Bilgi Notu
FORM-3 İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Formu FORM 3-Bilgi Notu
FORM-4 4A- Tez veya Proje Öneri ve Danışman Atama Formu
4B- Thesis or Project Proposal and Supervisor Appointment Form
FORM 4-Bilgi Notu
FORM-5 5A- Tez Savunma Tarihi-Jüri Atama Talep Formu
5B- Authorization Request to Schedule Thesis
FORM-5-Bilgi Notu
FORM-6 6A- Tez veya Proje Konusu, Danışman,Ortak-Danışman Değişiklik Formu
6B- Thesis or Project Title ,Supervisor, Co-supervisor Change Form
FORM-6-Bilgi Notu
FORM-7 7A- Lisansüstü Tez Benzerlik Kontrol Formu
7B- Similarity Check Report Form for Graduate Thesis
FORM-7-Bilgi Notu
FORM-8 8A-I   Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanak Formu
8B-I   M.S. Thesis Defence Report
8A-II  Doktora Tez Savunma Tutanak Formu
8B-II  Ph.D Thesis Defense Form
FORM-8-Bilgi Notu
FORM-9 Diploma Teslim ve İlişik Kesme Formu 
Discharge and Diploma Delivery Form for Graduate Students
FORM-10 10A- Doktora Yeterlik Değerlendirme Formu
10B- Doctoral Proficiency Evaluation Form
FORM-10-Bilgi Notu
FORM-11 Doktora Yeterlik Başvuru Formu FORM-11-Bilgi Notu
FORM-12 Doktora Tez Öneri Formu-Phd Thesis Proposal Form FORM-12-Bilgi Notu
FORM-13 13A- Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
13B- PH.D Dissertation Monitoring Committee Report
FORM-13-Bilgi Notu
FORM-14 14A- Tezin Arşivlenmesi ve Açık Erişime Açılması İzin Formu
14B- Permission Form for Archiving and Granting Open Access to a Thesis
FORM-14-Bilgi Notu
FORM-15 Tez Teslimi İçin 1 ay Ek Süre Talep Dilekçesi FORM-15-Bilgi Notu
FORM-16 16A- Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu
16B- Request Form for Delaying Access to Graduate School Theses
FORM-16-Bilgi Notu
FORM-17 17A- Yeni Ders Öneri Formu
17B- New Course Proposal Form
FORM-17-Bilgi Notu
FORM-18 18A- Özel Öğrenci Başvuru Formu
18B- Special Student Application Form
FORM-18-Bilgi Notu
FORM-19  Askerlik SevkTehir/ Uzatma/ İptal Formu FORM-19-Bilgi Notu