PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ-İNGİLİZCE) PROGRAMI

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ-İNGİLİZCE) PROGRAMI2018-07-24T08:34:49+00:00

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ-İNGİLİZCE) PROGRAMI açılmıştır.

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (TEZLİ-İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Çankaya Üniversitesi S.B.E. Psikoloji (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans programı “Sosyal/Örgütsel Psikoloji” ve “Bilişsel Psikoloji” olmak üzere psikolojinin iki alt alanını içermektedir.

Program 7 ders, Seminer ve Tez dersinden oluşmaktadır.  7 ders, 2 zorunlu ve 5 seçmeli dersi kapsamaktadır.  2 zorunlu ders her iki alt alan için de aynıdır. Fakat 5 seçmeli ders seçilen alt alandan olmalıdır. Adaylar hangi alt alana başvurduğunu başvuru esnasında belirtmelidir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN

Psikoloji (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı için aşağıdaki koşullar geçerlidir.

  • Başvuracak olan adayların, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.80 veya eşdeğeri olması.
  • ALES veya denk GRE: 55 Puan (EA) gerekmektedir.
  • KPDS / ÜDS / YDS / Çankaya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı: 70 Puan (veya denk uluslararası dil sınavı sonuçları) gerekmektedir. Çankaya Üniversitesi mezunları dil koşulundan muaftır.
  • 2 adet referans mektubu (Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan istenmek üzere)
  • 1 adet İngilizce niyet mektubu
  • Programa 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunları başvurabilir.
  • Psikoloji bölümü lisans mezunu olmayan adaylar, programa başlamak için “Psikoloji Bilimsel Hazırlık” programını iki akademik yarıyıl sonunda başarıyla tamamlamak zorundadır. Bilimsel hazırlık maksimum 16 kredilik lisans derslerini içerir.
  • Adayların değerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak mülakata göre yapılacaktır. Mülakat dili İngilizce’dir.
  • Kontenjan toplam 20 kişidir.

 

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, genel not ortalamasının %30’u, mülakat puanının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır.

Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

 

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (SOSYAL/ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ ALTALANI VE BİLİŞSEL PSİKOLOJİ ALTALANI)  ZORUNLU DERSLER LİSTESİ

ZORUNLU DERSLER                                                                                      

PSY501            Advanced Statistical Analyses for Psychology I

PSY502            Advanced Statistical Analyses for Psychology II

PSY590            Seminar

PSY599            Thesis

 

PSİKOLOJİ YL PROGRAMI SOSYAL/ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ ALTALANI SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ                                                

PSY503            Advanced Topics in Attitudes and Attitude Change

PSY505             Social Influence

PSY507            Emotions at Workplace

PSY515            Advanced Topics in Leadership

PSY517             Advanced Topics in Psychology of Close Relationships                   

PSY504            Public Opinion and Politics

PSY506             The Self in Social Contexts

PSY510             Advanced Industrial and Organizational Psychology

PSY512            Independent Study

PSY514             Attitude Measurement and Scale Development

 

PSİKOLOJİ YL PROGRAMI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ ALTALANI SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ       

PSY521            Psychopharmacology

PSY523             Cognitive Neuroscience

PSY527            Neuropsychology and Neuropsychological Applications

PSY529             Functional Brain Imaging

PSY535             Emotion and Cognition

PSY537             Attention and Cognitive Control                                                       

PSY520            Memory Processes

PSY522            Visual Cognition

PSY526            Sleep and Cognition

PSY528            Eye Tracking Methodology

PSY536            Independent Study in Cognitive Psychology

PSY538            Advanced Topic in Cognitive Psychology