T.C. Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı Web Sitesinde yer alan duyurudaki ilkeler esas alınacaktır.